Joke

 

Johanna Juliana Grol

*6 april 1968 24 januari 1999

 

 

We missen Joke nog elke dag!

Met deze pagina's willen we de herinnering aan Joke levend houden en delen met allen die haar gekend hebben.

Uit de vele herinneringen aan Joke heeft Hennie een selectie gemaakt.

In de levensbeschrijving staat een samenvatting van haar jonge leven, met een wat uitgebreider stuk over het verloop van de ziekte die haar fataal werd.

Joke had zoveel interesses, dat een apart stuk over haar hobby's het levensverhaal goed aanvult.

 

o      Levensbeschrijving

o      Hobby's

 

 

Reactie